top of page

_________________________________________________

שישה שלבים ליצירת אווירה ביתית חמה, מיטבית ונעימה ללמידה המעוררת ומייצרת חדוות למידה

שישה שלבים ליצירת אווירה ביתית חמה, מיטבית ונעימה ללמידה המעוררת ומייצרת חדוות למידה
התחלה ומבוא - מכינים מרחב למידה ביתי וחם לילדינו

התחלה ומבוא - מכינים מרחב למידה ביתי וחם לילדינו

04:23
צפייה בסרטון
שיעור מס' 1 - מכינים מרחב למידה ביתי וחם לילדינו

שיעור מס' 1 - מכינים מרחב למידה ביתי וחם לילדינו

05:39
צפייה בסרטון
שיעור מס' 2 - מכינים מרחב למידה ביתי וחם לילדינו

שיעור מס' 2 - מכינים מרחב למידה ביתי וחם לילדינו

06:22
צפייה בסרטון
שיעור מס' 3 - מכינים מרחב למידה ביתי וחם לילדינו

שיעור מס' 3 - מכינים מרחב למידה ביתי וחם לילדינו

05:36
צפייה בסרטון
שיעור מס' 4 - מכינים מרחב למידה ביתי וחם לילדינו

שיעור מס' 4 - מכינים מרחב למידה ביתי וחם לילדינו

05:12
צפייה בסרטון
שיעור מס' 5 - מכינים מרחב למידה ביתי וחם לילדינו

שיעור מס' 5 - מכינים מרחב למידה ביתי וחם לילדינו

13:02
צפייה בסרטון

על מנת לצפות בסרטונים, לחצו על "צפייה בסרטון" והירשמו לאתר 

bottom of page