top of page

אוצרות שצברתי השנה

עוד רגע שנת הלימודים מסתיימת

וזו היתה שנה ייחודית כל -כך

ולא רגילה.

אי אפשר לסיים אותה מבלי לחשוב

בצורה מעמיקה

על השנה שחלפה

לסכם אותה בדרך הנעימה ביותר

תוך התייחסות לכל מה שקרה

ולא קרה.הכנתי קובץ מקסים ומעמיק לסיום השנה, קובץ שנוצר בתוכו את כל האוצרות שהילדים צברו.

בתוך הקובץ יש דפים מנוקדים ולא מנוקדים, כדי שהם יתאימו לכל הגילאים.חומרים:

Kommentare


bottom of page