top of page

בוחרים לראות את הטוב שבכל דבר!

אני בוחרת לראות את הטוב שבכל דבר כבר כעשור, למעשה מגיל ילדות ממש אבל מעל עשור באופן מודע. והבחירה הזו היומיומית מצילה ממש ברגעים קשים ומביאה אותי לנחת וביטחון מלא ביקום. בזכותה אני מרגישה שמחה הרבה ימים בשנה, ומד האושר שלי די גבוה למרות שגם אני, כמו כולם, חווה ועוברת רגעים לא פשוטים.

הנתונים על אחוזי הדיכאון די מדאיגים ואני חושבת ששינוי חשיבה או כיוונון חשיבה לכזה שמסוגל כמעין קרן לייזר, להתמקד בטוב שבסיטואציה שעוברים, יכול ממש לחולל שינוי ולהביא אנשים וילדים רבים לרגעי אושר הרבה יותר תכופים ולידיעה שיש יקום תבונתי ממש, שאנחנו חלק בלתי נפרד ממנו. הרגשה שיש על מי לסמוך ושאנחנו לא לבד. אף פעם.

אני מניחה שכשיש אמונה, קל יותר להכיל את המשפט "בוחרים לראות את הטוב שבכל דבר" ולהתחבר אליו, אבל מה קורה כשאין אמונה? הרי גם היא מידי שמיים- כך שגם מי שמאמין וגם מי שלא מאמין - שניהם בסדר וצודקים בדיוק באותה מידה.

בואו נחשוב לעומק של המחש