top of page

הכתב העברי הקדום

בחודש האחרון הצלחתי לבקר במוזיאון ארצות המקרא פעמיים. בפעם הראשונה התמזל מזלי וקיבלתי סיור אישי, מעניין ומעמיק על התערוכות הקבועות במוזיאון. ובפעם השנייה חזרתי כדי לבקר במקומות שלא הספקתי בפעם הקודמת וכדי להתמקד בכמה תערוכות קבועות, כשאחת מהם עוסקת בהתפתחות הכתב. מכתב יתדות ועד הכתב המודרני.הכתב העברי הקדום התחיל מאותו כתב כנעני שאותו רואים בתמונה למעלה. ראש השור, שנקרא פעם "אולף" ייצג את האות א' ובתמונה הזו רואים את התפתחות הכתב. מהכתב הפרוטו -כנעני ועד הכתב העברי המודרני.


בחוברת זו מופיע הסבר על התפתחות הכתב. מהכתב הפרוטו-כנעני ועד הכתב העברי הקדום.

זה נושא מרתק ששופך אור על תקופות קדומות.


חומרים:


Comments


bottom of page