top of page

ורק אני מרוב אהבה שותקת

המון זמן שלא כתבתי, מצאתי עצמי עם מעט מאוד מילים והרבה מאוד רגשות ומחשבות. מדהים לגלות מפעם לפעם עד כמה השתיקה מאפשרת העצמה של רגשות.

אני אדם של גלי אהבה. יש תקופות שמגיע אלי גל אהבה ענקי ואני נוטה להתמסר אליו ולמלא את כל הסובבים אותי בגילויים שונים של אהבה: פרגונים, פינוקים, מסירות, העצמה, השקעה בכל מיני אופנים וכל מה שמרגיש נכון. את גל האהבה האחרון שלי, בחרתי לנסות להעביר בשתיקה.

פשוט לעשות מבלי לדבר על זה

מבלי להסביר את זה

פשוט להעביר את גל האהבה הזה ללא עצירה וללא מחסומים