top of page

יום משפחה אמיתי

אם הקורונה הזאת, היא לא יום משפחה אחד גדול, אז אני לא יודעת מה כן. בטח שלא יום אחד בשנה שבו מזכירים אחד לשני עד כמה הוא חשוב לנו.

הימים האלה הם ימים חשובים שיזכרו לדעתי לדורי דורות כתקופה של הזדמנות למימוש הערכים הכי עליוניים בחברה מתוקנת. ומי שלא ינצל את התקופה הזאת למימוש יעדים ערכיים, ליצירת חזון ערכי של שלום אחדות ואהבה, רווחה ציבורית ועוד.. יאבד הזדמנות חשובה במיוחד.

חזון של אדם פרטי

חזון של עם

חזון של מדינה

חזון של כל אזרחי העולם, כי לדעתי ההבנה שכולנו אזרחי העולם, היא הדבר הבא. המקום אליו אנחנו הולכים.


אני נמצאת תחת עומס כמו הרבה אנשים, אבל יש לי יכולת שאני עובדת עליה כל הזמן והיא שמצילה אותי בתקופות קשות והיא היכולת לראות את הטוב שבכל דבר. זה לא תמיד באותו רגע, אבל אני יודעת שיש טוב בכל דבר. דבר שאני מאחלת לכולם להרגיש בכל רגע ורגע.