top of page

יומני מורות תשפ"ב 2021-2022

שנה שישית של היומנים!

ועדיין ההתרגשות ענקית

ובמיוחד ביום שאני נוסעת לבית הדפוס.


אז הבוקר נסעתי וחזרתי עם חלק גדול מהארגזים של יומני נשות החינוך

והשנה הם עם כל התוספות שביקשתן, מדוייקים יותר מתמיד ואני כל כך שמחה שהשנה החלטתי להוסיף, להגדיל ולמקסם עוד יותר!