top of page

יש לנו קריאה שוטפת ומדויקת!

היום התחלתי ללמד את התלמידים המקסימים הוותיקים והחדשים שלי! הכנתי לכל אחד תכנית אישית שתוביל אותם לשטף ודיוק בקריאה.

בשלב הראשון, חזרנו אחורה לבסיס הקריאה. התחלנו בחזרה על קמץ-פתח באמצעות שני משחקים.

המשחק בנוי מלוח אותיות מנוקדות בקמץ ופתח לתרגול ובדיקה של הצלילים.

לאחר שסיימו להקריא את הצלילים, קיבלו כרטיסיות והיה עליהם להתאים למקום המתאים (צליל פותח)

בו בזמן עבדנו גם על שיום ושליפה.


המשכנו למשחק הבא, שבו היה עליהם להתאים מילה לתמונה.
סיימנו בקריאת משפטים שכתבנו על בעלי החיים שהופיעו במשחקים.


כל המשחקים שאני מעלה, נמצאים בחנות וניתן להוריד אותם למחשב ב10 שקלים בלבד!


משחק אות פותחת קובץ דיגיטלי - לחצו כאן

משחק צליל פותח קובץ דיגיטלי - לחצו כאן

Comments


bottom of page