top of page

כתיבת משפטים

הכנתי פעילות מהנה לתרגול כתיבת משפט תקין.

תחילה ביקשתי מהילדים לשיים את הפריטים המופיעים בכרטיסיות, בהמשך היה עליהם לשלוף שתי כרטיסיות ולחבר משפט תקין המורכב משני הפריטים שיצאו.

המשפט לא חייב להיות הגיוני, אבל חייב להיות תקין תחבירית.
חומרים:

1 comentário


זהר כהן
זהר כהן
20 de mar. de 2020

כל פעם מחדש התמונות כאלה מקסימות ונעימות! מקוריות שלך? כל כך מזמינות...

Curtir
bottom of page