top of page

כתיבת משפטים

הכנתי פעילות מהנה לתרגול כתיבת משפט תקין.

תחילה ביקשתי מהילדים לשיים את הפריטים המופיעים בכרטיסיות, בהמשך היה עליהם לשלוף שתי כרטיסיות ולחבר משפט תקין המורכב משני הפריטים שיצאו.

המשפט לא חייב להיות הגיוני, אבל חייב להיות תקין תחבירית.
חומרים:

כתיבת משפטים

bottom of page