top of page

להדליק את האור בתוכנו

החג הנפלא הזה, שמייצג את תהליך ההתעוררות והערות שלנו, מאפשר לנו לפתור את הקושי הגדול ביותר שלנו: איך מנצחים את החושך?


ילדים יודעים שהדרך לא לפחד מהחושך טמונה בהדלקת אור קטן, בחיבוק מההורים ומתשומת לב רכה.

מבוגרים כבר יודעים שמחשבה שלילית, פחד ולחץ מובילים לתחושות חשוכות, להסתגרות, חשכה פנימית ובידול, הפרדה וקיפאון. הם יודעים, כי כבר אמרו להם מידי שנה בשנה, שהדרך לנצח את החושך היא ע"י הדלקת האור. "באנו חושך לגרש! בידינו אור ואש!"


אך מה זה האור?

האם זו רק מחשבה חיובית?