top of page

לומדים על פרפרים

חוזרים סוף סוף לשגרה שכבר כל כך חיכיתי לה, שיגרה שלמדתי להעריך במיוחד בשנה האחרונה.

ואת הימים נטולי השגרה, של האזעקות העברנו בעיקר ביצירה, בבריכה שקנינו במיוחד לימים אלה לגינה (תוך חישוב ובדיקה שנספיק להגיע למרחב המוגן בזמן) ובעשייה סביב למידה על פרפרים, נושא שנבחר אחרי כמה מפגשים עם פרפרים בגינה.


הלמידה על פרפרים כמובן לא הסתיימה, ואנחנו בתהליכי למידה מתמשכים כמובן, אבל עוצרת רגע כדי לעדכן מה עשינו ולהעלות לכן את הקבצים.


התחלנו בצביעת פרפרים בצבעי מים, טושים וצבעי פנדה

המשכנו עם מגש יצירה שאת רוב החומרים בו קניתי במקס סטוק
המשכנו בלמידה על הפרפר, גלגולו של הפרפר ומבנה הפרפר


ומה עוד היה לנו?

דיאגרמה משולבת מטריצה כמובן

המטרה היתה לגרות את המוח לחשוב על הפרפרים ולהכניס אותם לעולמם של הילדים באופן מעמיק יותר. עכשיו אני נותנת לילדים להתהלך עם המודעות המעט יותר עמוקה על החרקים הנפלאים ומאפשרת להם להמשיך את הלמידה בהתאם להשתוקקות שלהם.

בגן של הילדים יהיה מעקב אחרי כל שלבי ההתהוות של פרפרי זנב סנונית, ואני מקווה גם שנצליח בביתנו. ותודה לעדן בר זיו ששלחה לי הסבר מפורט לגידול ומעקב אחר תהליך ההתגלמות והבקיעה של פרפרי זנב סנונית.
Comments


bottom of page