top of page

מבוכי כפולות

המבוכים הנפלאים האלו היו חלק מערכת פרימיום שמכרתי בעבר ואני כל כך אוהבת לעבוד איתם.

הם מהנים, מבלבלים מעט ומאפשרים חזרה על כפולות באופן מעט אחר ובדומה לדרך בה אני מלמדת את לוח הכפל.

אני ממליצה עליהם בחום רב, הם אף פעם לא מאכזבים אותי והתלמידים מהנים להם עד מאוד.

ממליצה לניילן כמובן ולהשתמש בטוש מחיק. שימו לב שהפקק של הטוש המחיק יכול למחוק את הסימון בטוש, טיפ חשוב שמאפשר לילדים ולנו למחוק בקלות ולהשתמש במשחקים שוב ושוב.

חומרים:

מבוכי כפל

bottom of page