top of page

מבשרי העתיד

אם אתם מחפשים הצצה לעתיד, הדרך הנכונה ביותר לעשות זאת, היא להביט בילדים שלכם.

הילדים שלנו הם מבשרי העתיד. החלומות שלהם, המחשבות שלהם והרצונות שלהם בלבד, יעצבו את מה שעתיד להתרחש כאן בישראל ואולי אף בעולם.

בשנות בית הספר, הם ירכשו כלים שנועדו אך ורק לשרת את כל החלומות שלהם, את החזון שלהם והרצון שלהם. מתמטיקה וגאומטריה יאפשרו להם לשרטט את מדינת החלומות שלהם, את הבנין שיבנו, הבית שיקימו, המוצר החדש שישנה את פני המציאות. שפה ולשון יעזרו להם לכתוב את כל חלומותיהם עד לפרטים הקטנים בחברות העתידיות לקום, בחזון העסקי שלהם ובספרי העתיד.

מערכות היחסים שייווצרו ביניכם לבינם, הם אלה שיטמיעו בהם את האמונה בעצמם ואת האמונה בזולת, שיעצבו את "שריר" האמפתיה שלהם ואת רמת האכפתיות והמעורבות שלהם בחברה.

אם נצליח להשקיט את כל הרעשים מסביב ונתרכז אך ורק בהם, נוכל לעזור להם לעצב את המציאות שתתרחש בעתיד.

אם נייצר להם מציאות מכילה, מחבקת, תומכת ואוהבת נוכל לדעת בוודאות שזרע האהבה טמון בהם ופרחיו ופרותיו יבשילו בעתיד.

אם נצליח להתרכז בהם ונשקיט את כל הרעש מסביב, נוכל לקבל הצצה לעתיד.


Comments


bottom of page