top of page

מנהגי החג

הכנתי קטעי קריאה קצרים בנושא מנהגי חג חנוכה.

רגע לפני קריאת הקטעים, עבדנו בדפים אלו:הם קיימים בצבעוני ובשחור לבן.

תרגלנו כתיבה, קריאה, יחיד רבים וזכר / נקבה.

המשכנו בקריאת 4 קטעים אלו:
חומרים:

דפי עבודה לתרגול כתיבה וקריאה בנושא חנוכה

מנהגי חג חנוכה


bottom of page