top of page

מצליח לי! ערכת לימודים לסגר (או בידוד) לילדים בכיתה א'


אני כל הזמן חושבת על הילדים שכל כך התרגשו לחזור לבית הספר וללמוד אותיות ומספרים, קיוו שתהיה שנה רגילה שגרתית, אבל בשלב הזה וודאי כולנו יודעים שזה לא יהיה ככה.

אני לא רוצה לשקוע בתסכול מהמצב הזה ומתכוונת לנצל כל רגע כדי להשקיע בילדים שלי (אעלה הרבה דברים לאינסטגרם ומיד אחר כך גם לכאן ולפייסבוק) אבל לא יכולה מבלי להשקיע גם בילדים שלכם. חשוב לי לתת להם את מה שאני הכי אוהבת לעשות.


אז הכנתי ערכה שמכילה את כל מה שצריך כדי להמשיך למידה רציפה ולבסס את יסודות כיתה א'.

היא מתאימה לכל מי שבשל ללמידת אותיות ומספרים, ולכן לא מכוונת רק לכיתות א', אלא גם לילדים שבתקופת בשלות ללמידה.


הערכה ניתנת לרכישה כערכה רגילה או כערכה דיגיטליתאז מה יש בערכה?


חוברת מתמקדים באותיות:

חוברת למידה ממוקדת לשליטה מלאה בכל אותיות הא-ב, כולל אותיות סופיות!

נתרגל זיהוי אותיות

נתרגל כתיבת אותיות

נתרגל רצף אותיות (איזה אות אחרי האות ט'?)

נתרגל אות פותחת (מה האות שבה מתחילה המילה תפוח?)

נתרגל אות סוגרת (באיזה אות מסתיימת המילה שמש?)

נשחק במבוכי אותיות לתרגול נוסף בהנאה.


חוברת מתמקדים במספרים 1-20:

חוברת למידה ממוקדת לשליטה במספרים 1-20.

נתרגל כתיבת מספרים

נתרגל זיהוי מספרים

נתרגל התאמת כמות למספר (הדבקת 2 מדבקות היכן שמופיע המספר 2).

נתרגל רצף מספרים (מה אחרי המספר 9)

נצבע שטחים בהתאם למספרים

נשחק במבוך מספרים


משחק התאמת אות פותחת לתמונה:

משחק רב פעמי לתרגול התאמת אות פותחת

לתמונה.

המשחק מעודד עבודה עצמאית ומכיל גם אטבי עץ

לסימון האות הנכונה.


משחק התאמת כמות למספר:

משחק רב פעמי לתרגול התאמת כמות למספר באמצעות: אצבעות, פריטים ומספור קווי.

המשחק מעודד עבודה עצמאית!


דיאגרמת צבעים:

נלמד ונתרגל התאמת כמות למספר באמצעות

שתי דיאגרמות צבעים.

לשתי הדיאגרמות יצורף דף מדבקות.


עזרי לימוד מיוחדים לערכה:

מדבקות לשימוש בשתי החוברות

לוח אותיות רב פעמי

לוח מספרים רב פעמי

כלי כתיבה (עפרון, מחק ומחדד)
לרכישת הערכה:


Comments


bottom of page