top of page

מתרגלים גזירה

לאפרוח השלישי שלי, דורי, בן החמש, עד לפני מספר חודשים לא היתה העדפת צד ובגלל שיש בהיסטוריה המשפחתית שלי דו-ידיים, רציתי לחכות עד כמה שאפשר כדי לא להחליט עבורו ואם הוא זכה בשניהם אז זה מבורך.

הגזירה לא היתה לו פשוטה עד ממש לאחרונה, הוא לא ידע באיזה יד לאחוז ואף אחת לא היתה מועדפת, לכן הוא לא התאמן כמו שצריך על אף אחת מהן

ואם לא מתרגלים את המיומנות, קשה מאוד להצליח..


אבל עכשיו כבר ממש חייבים. הוא בגן חובה (נפלא) ובשנת הלימודים הבאה, יעלה לכיתה א'.

בכל תרגול עודדתי אותו לאחוז את המספריים פעם ביד ימין ופעם ביד שמאל כך שהוא הראה מפעם לפעם העדפה ליד שמאל וסיפר ש"קל לו יותר בשמאל".


את תהליך התרגול התחלנו עם פלסטלינה.

המטרה היתה להרגיל אותו להצליח בגזירה' להתאמן על השרירים ה