top of page

מתרגלים חיבור וחיסור

הכנתי לקבוצת תלמידים שלי, בגילאים שונים ועם צרכים שונים, מגוון דפי עבודה עצמאיים המשלבים

אפשרות לבדיקה עצמית.

* דפי עבודה חיבור וחיסור בתחום ה100

* דפי עבודה חיבור וחיסור בתחום ה 1000

* דפי עבודה חיבור וחיסור בתחום הרבבה

אני חושבת שמתן האפשרות לבדיקה עצמית, נותן להם תחושת שליטה ומאפשר להם לקבל משוב עצמי מיידי. זה מעולה לכל מרחב למידה ובמיוחד במרחב למידה כיתתי בו לא תמיד יש זמן לבדוק את תשובות

הילדים.

חומרים:

(עם המרה ופריטה, בלי המרה ופריטה)

באהבה ובהנאה,

מיטל.

Comments


bottom of page