מתרגלים חיבור וחיסור

הכנתי לקבוצת תלמידים שלי, בגילאים שונים ועם צרכים שונים, מגוון דפי עבודה עצמאיים המשלבים

אפשרות לבדיקה עצמית.

* דפי עבודה חיבור וחיסור בתחום ה100

* דפי עבודה חיבור וחיסור בתחום ה 1000

* דפי עבודה חיבור וחיסור בתחום הרבבה

אני חושבת שמתן האפשרות לבדיקה עצמית, נותן להם תחושת שליטה ומאפשר להם לקבל משוב עצמי מיידי. זה מעולה לכל מרחב למידה ובמיוחד במרחב למידה כיתתי בו לא תמיד יש זמן לבדוק את תשובות

הילדים.

חומרים:

חיבור וחיסור בתחום ה100

(עם המרה ופריטה, בלי המרה ופריטה)

חיבור וחיסור עד 1,000

חיבור וחיסור בתחום רבבה.

באהבה ובהנאה,

מיטל.