מתרגלים חיבור וחיסור עשרות שלמות

הכנתי לתלמידה שלי שני דפי עבודה מהנים לתרגול חיבור וחיסור עשרות שלמות.



חומרים:

תרגול חיבור וחיסור עשרות שלמות