top of page

סדרה עולה, סדרה יורדת

תרגלנו סדרות במאונך.

סדרה עולה וסדרה יורדת

כיצד נדע מה המספר הבא?

נבדוק אם זו סדרה עולה או סדרה יורדת. האם אני מוסיפה או מורידה

נבדוק מה ההפרש בין שני המספרים שמופיעים

נשלים את שאר המספרים בהתאם לחוקיות שנוצרה.


חומרים:

Comments


bottom of page