top of page

צמצום שברים, הרחבת שברים וייצוג בישר המספרים

פעילות מדוייקת לתרגול:

צמצום שברים

הרחבת שברים

וייצוג השבר בישר המספרים.
תקופה של מבחנים בפתח לחלק גדול מהתלמידים הפרטיים שלי,

ובתקופות אלו, כהכנה למבחן, אני ממשתדלת למצוא פתרונות מהנים כמה שאפשר לתרגול נושאים שונים.חומרים:

Σχόλια


bottom of page