מיטל כספי בורשטין

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Pinterest
  • Blogger Social Icon
  • YouTube

קובץ משפטי פירמידה מכיל שני משפטים לכל תנועה

2 קמץ פתח

2 חיריק מלא וחיריק חסר

2 צירה סגול

2 חולם מלא וחולם חסר

2 קובוץ שורוק

משפטי פירמידה -קובץ דיגיטלי

₪10.00Price