הקובץ מכיל 12 כרטיסיות עם חילוק

המשך ישיר לשלב ז'.

בעיות מילוליות שלב ח' (חילוק)

₪10.00Price

  מיטל כספי בורשטין

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Pinterest
  • Blogger Social Icon
  • YouTube