top of page
גבעות כפל - קובץ דיגיטלי

גבעות כפל - קובץ דיגיטלי

10.00 ₪מחיר

גבעות כפל לשינון מהנה של לוח הכפל וככלי עזר לילדים בהכנת שיעורי הבית ובלמידה כיתתית.

ניתן להדפיס את גבעות הכפל על גבי דף לבן או צבעוני,

לאחר ההדפסה מומלץ לגזור סביב קווי המתאר ולניילן. לחורר במקום המתאים, להוסיף סיכה מפצלת ולהשתמש ככלי למידה מהנה במיוחד!

 

    bottom of page