top of page
למלא את הדלי - דליים -  קובץ דיגיטלי

למלא את הדלי - דליים - קובץ דיגיטלי

10.00 ₪מחיר

הקובץ מכיל 16 דליים צבעוניים וטיפות מים לסימון המעשים הטובים.

מומלץ לניילן ולהצמיד לגב כסא התלמיד או ללוח בכיתה.

את המעשים הטובים ניתן לסמן באמצעות טוש מחיק או טיפה.

    bottom of page