top of page
מי אני? קוביה - קובץ דיגיטלי
  • מי אני? קוביה - קובץ דיגיטלי

    10.00 ₪מחיר

    פעילות מהנה לתלמידים בכיתה ג' ומעלה. מתאים כפילות תחילת שנה או פעילות בנושא "שונות"

    הקובץ מכיל 2 דפים.

    מומלץ להדפיס לכל תלמיד/ה