top of page

מפיקים קורסי הכנה לכיתה א'

את הפוסט הזה הבטחתי כבר זמן מה למורות שפנו אלי ומבקשות לפתח ולפתוח קורסי הכנה לכיתה א' ומעוניינות לקבל רעיונות, השראה וחומרים.

אז, אתחיל במעט רקע שלדעתי חיוני מאוד.


מהניסיון שלי, כמעט לכל ההורים יש חשש מהכניסה של ילדיהם לכיתה א' מסיבות שונות ולכן קורסי הכנה לכיתה א' מבורכים עד מאוד.

החששות יכולים לנבוע מהסיבות הבאות: