בעיות מילוליות חלק ג'

ממשיכים לתרגל בהנאה רבה בעיות מילוליות!


בעיות מילוליות שלב ט'- חיבור וחיסור מעל רבבה ובתחום המיליון.


בעיות מילוליות שלב י' - כפל וחילוק בתחום הרבבה ומעל רבבה.


שלב יא' - בעיות מילוליות בנושא שברים פשוטים.

בקרוב:

בעיות התאמה, בעיות השוואה, בעיות דו שלביות ובעיות רב שלביות.חומרים:

בעיות מילוליות שלב ט' חיבור וחיסור מעל רבבה ובתחום המיליון

בעיות מילוליות שלב י' כפל וחילוק בתחום הרבבה ומעל רבבה.

בעיות מילוליות שלב יא' בעיות מילוליות בנושא שברים פשוטים.