בעיות מילוליות חלק ג'

ממשיכים לתרגל בהנאה רבה בעיות מילוליות!


בעיות מילוליות שלב ט'- חיבור וחיסור מעל רבבה ובתחום המיליון.


בעיות מילוליות שלב י' - כפל וחילוק בתחום הרבבה ומעל רבבה.


שלב יא' - בעיות מילוליות בנושא שברים פשוטים.

בקרוב:

בעיות התאמה, בעיות השוואה, בעיות דו שלביות ובעיות רב שלביות.חומרים:

בעיות מילוליות שלב ט' חיבור וחיסור מעל רבבה ובתחום המיליון

בעיות מילוליות שלב י' כפל וחילוק בתחום הרבבה ומעל רבבה.

בעיות מילוליות שלב יא' בעיות מילוליות בנושא שברים פשוטים.

כל הזכויות שמורות למיטל כספי בורשטין Ⓒ 

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Pinterest
  • Blogger Social Icon
  • YouTube