top of page

לוח המאה

היום עבדתי עם תלמידה מקסימה שלי על לוח המאה,

תחילה עבדנו עם לוח מלא והיה עליה לחפש:

* עשרות שלמות

* מספרים זוגיים

* מספרים אי זוגיים

* מספרים שספרת האחדות שווה ל4

* מספרים שספרת העשרות שווה ל 5

ועוד..

בהמשך ביקשתי ממנה לבנות את פָּזֶל לוח המאה שהכנתי

המשכנו ברצף מספרים בלוח המאה

כתבתי מספר, והיה עליה להשלים מה לפני ומה אחרי

למדנו את משמעות המושג "מספר עוקב" ו"מספר קודם".

מספר עוקב- מספר שבא אחרי.

מספר קודם - מספר שבא לפני.


החומרים:

* פזל לוח המאה - לרכישה

* מי לפני ומי אחרי? - לרכישה

* מספר קודם ומספר עוקב - לרכישה

コメント


bottom of page