top of page

לומדים על עננים

הם מלווים אותנו (כמעט) בכל מקום בו אנחנו נמצאים ומציתים את הדמיון שלנו, נותנים לנו מעוף, תעוזה ומאפשרים לנו להרגיש ולחוות את העונות השונות ומזג האוויר המשתנה.

הם תמיד שם, בשמיים. כששאר הדברים משתנים סביבנו, הם עדיין שם ומזכירים לנו שאנחנו חלק מדבר הרבה יותר גדול.


היה חשוב לי בתקופה זו במיוחד, להכניס רוך הביתה. הגדולים בזומים מרבית הבוקר, וזו הזדמנות טובה בשבילי להשקיע בילדים הקטנים שלי ולחשוף אותם לנושאים שונים.