top of page

תל לכיש

עוד כשלושה חודשים, הנופים ישתנו והכל יהיה כאן ירוק. מרבדי צמחים ועשבים ינשאו אל על וימחישו אולי קצת יותר, את המקום הנפלא הזה.

תל לכיש, היתה עיר מבוצרת ומרכזית בדרום הארץ. המיקום בה העיר נמצאת, היה אסטרטגי וחשוב. ההגנה שהיא סיפקה לתושבים, אפשרה להם לחיות במידה מסויימת של נחת.

העיר נכבשה בשנת 701 לפני הספירה (תקופת חזקיהו מלך יהודה) בידי סנחריב מלך אשור, שהנציח את המאורע בתבליט בארמונו בנינווה.