top of page

פעילויות בנושא מזג אוויר לילדי הגן

השבוע הזה הכיל כל כך הרבה אפשרויות שלא הצלחתי להתעלם מהן! רעמים, ברקים, גשם ורוחות לצד ימים חמים מאוד.

לפני כמה שנים כשהגדולים שלי היו קטנים, הכנתי להם פעילויות בנושא מזג אוויר ועכשיו הגיע תורו של דורי בן ה-4 להנות מלמידה דידקטית, כייפית ויצירתית