top of page

חנוכה - מתרגלים כפל, חיבור חיסור, מספר קודם ומספר עוקב כיתה ה'

הנה תרגול כייפי ברוח החנוכה מותאם לכיתה ה' בשלב זה של השנה.

3 קבצים: סופגניות לתרגול כפל וחילוק, נרות

לתרגול חיבור וחיסור וסביבונים לתרגול מספר קודם ומספר עוקב.

חומרים:

חנוכה - תרגול מתמטיקה כיתה ה'

bottom of page