ספרת העשרות וספרת היחידות

הכנתי לתלמידה מקסימה שלי, משחק לתרגול ספרת היחידות וספרת העשרות.

,משחק שאפשר לשחק לבד, בזוג , בפרטני או בדיפרנציאלי

בוחרים בחידה, מוצאים את התשובה הנכונה בלוח ומסמנים אותה (אפשר באמצעות חרוזים, חיילי משחק ועוד).

משחק קצר ומיטבי לתרגול ספרת יחידות וספרת עשרות כחלק מיחידה שאני מלמדת בנושא חקר לוח המאה.

חומרים:

משחק מי אני? (ממליצה להדפיס על דף צבעוני)