top of page

שורשים, מילים ומשפחות מילים

כשאני עובדת עם התלמידים שלי על רכישת השפה, אני מעמיקה בתרגול עבודה עם שורשים, מילים ומשפחות מילים.

מהו שורש?

שורש הוא יחידה לשונית מינימלית לרוב בת 3-4 עיצורים, בסיסית ובעלת משמעות, שמשלבים אותה במשקלים ובכינויי גוף שונים ליצירת מילים.

שימוש בה מהווה בסיס חשוב בהבנת הטקסט, דיוק ושטף קריאה.

הבנת משמעות השורש והיכולת ליצור משפחות מילים, משפר משמעותית את היכולת השפתית ואת המשלב הלשוני הן בקריאה והן בכתיבה. הידיעה שלכל מילה יש שורש, עוזרת לנו להתמודד עם מילים חדשות או שאינן מוכרות, ולהבין את משמעותן לא רק מן ההקשר, אלא גם ובזכות מציאת השורש שלהן.


ניתן לעבוד בקובץ זה ביחיד, בזוג ובפרטני / דיפרנציאלי.

במקרה הספציפי הזה, עבדתי עם תלמיד באופן פרטני. הוא בחר ב - 4 שורשים והשלים משפחות מילים באמצעות כרטיסיית כינויי גוף.

יצרתי משחק נוסף, הפעם מופיעים בו מילים, והילדים צריכים למצוא את שורש המילה ולהוסיף עוד 3 מילים החולקות שורש משותף (משפחת מילים).


איך מאתרים שורש?

הטיית פועל לעבר, גוף ראשון נסתר. ( כותבים - הוא, אתמול, כתב = כ.ת.ב)


חומרים:


Comments


bottom of page