top of page

שיום

שִׁיּוּם זוהי היכולת שלנו להתייחס לאובייקט מסויים בשם המתאים לו. על מנת לתת שם לאובייקט, אנחנו צריכים להיכנס ל'מילון הפנימי' שלנו, למצוא את המילה המתאימה, לשלוף אותה ולהגיד אותה.

יכולת השיום נחשבת למיומנות התפתחותית ומצריכה תחילה, הכרות עם האובייקט ולכן הידע ואוצר המילים הם חלק הכרחי בתהליך השיום.


הכנתי דפי עבודה רבים לעבודה על שיום. דפי העבודה מאפשרים תחילה בחירה מתוך מחסן מילים ולאחר מכן שיום האובייקט ללא מחסן מילים וזה על מנת לתרגל שיום וכתיבה.


חומרים:


Comentarios


bottom of page