חומרים חדשים: אנגלית ומתמטיקה

הנה כמה חומרים חדשים שהכנתי באנגלית :הראשון דף כייפי לכתיבת "השם שלי באנגלית"


והנה דף עבודה לתרגול התאמת אות גדולה לאות קטנה באנגלית ולהפך.הכנתי גם בעיות מילוליות במתמטיקה לכיתה ה' שמתאימות לשלב הזה של השנה

המשך שבוע נפלא,

באהבה גדולה!

מיטל.חומרים:

בעיות מילוליות במתמטיקה לכיתה ה'

כתיבת השם שלי באנגלית

התאמת אות לאות באנגלית